Per e-mail te bereiken
info@herbiatic.nl

Westerse kruidengeneeskunde

De westerse kruidengeneeskunde is de kruidengeneeskunde zoals deze zich in Europa heeft ontwikkeld en nog steeds door ontwikkelt. Deze vorm van kruidengeneeskunde is ontstaan door het eeuwenlang doorgeven van ervaringen en gebruiken. Tegenwoordig wordt er steeds vaker onderzoek gedaan naar de inhoudsstoffen en werking van verschillende planten, waardoor er een steeds belangrijker wordende tendens is richting het verklaren van de werking aan de hand van de geanalyseerde inhoudsstoffen. Ook wij juichen deze ontwikkeling zeer toe. Wanneer zowel de werkingsmechanismen als de werking van verschillende kruiden wetenschappelijk bewezen is, dan zal de kruidengeneeskunde als behandelingsvorm ook sterker staan om uiteindelijk volledig geaccepteerd te worden. Gelukkig is er al heel veel onderzocht en bewezen!

Aan de andere kant vinden wij ook dat alle ervaringen die er zijn opgedaan met het inzetten van kruiden en die er iedere dag nog steeds worden opgedaan niet verwaarloosd mogen worden. De kruidengeneeskunde helpt iedere dag mensen op weg om hun eigen gezondheid terug te vinden. Iedere positieve (en ook negatieve) ervaring is er één!

Geschiedenis van de westerse kruidengeneeskunde

De westerse kruidengeneeskunde was lang gebaseerd op de humoraaltheorie van Hippocrates, waarbij het doel is de balans te herstellen tussen de vier lichaamssappen: bloed (sang), gele gal (chol), zwarte gal (melanchol) en slijm (flegma). Hiernaast speelde ook de antroposofie gebaseerd op de inzichten van Rudolf Steiner, waarbinnen de mens als vier met elkaar verbonden delen wordt gezien – het fysieke lichaam, het etherische lichaam, de ziel en de geestelijke kern – een belangrijke rol. Momenteel neigt de westerse kruidengeneeskunde veel meer op een materiële werking van planten en plantendelen. Het wordt steeds gebruikelijker de medicinale werking van de plant te verklaren en in te zetten aan de hand van de inhoudsstoffen die deze plant bevat.

Famacognosie

De wetenschap die zich bezig houdt met de analyse van de inhoudsstoffen en de medicinale werking van planten en plantenextracten wordt de farmacognosie genoemd. De farmacognosie is de studie naar geneesmiddelen van natuurlijke herkomst. De naam is afgeleid van het Griekse ‘pharmakon’ wat medicijn betekent en het Griekse ‘gnosis’ wat kennis betekent.