Per e-mail te bereiken
info@herbiatic.nl

Verschil kruidengeneeskunde en homeopathie

De termen kruidengeneeskunde en homeopathie worden in Nederland nogal eens door elkaar heen gebruikt. Dit terwijl ze absoluut niet hetzelfde, omdat de onderliggende denkwijze grotendeels volledig anders is. Wij vinden het daarom belangrijk een goed onderscheid tussen beiden te maken.

Verschillen homeopathie en kruidengeneeskunde

Het eerste opvallende verschil tussen de kruidengeneeskunde en de homeopathie is dat de kruidengeneeskunde enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van extracten van planten of plantendelen. De homeopathie gebruikt niet alleen plantaardige middelen, maar ook middelen afkomstig van mineralen (bijvoorbeeld zwavel, silicium, natrium, …), metalen (bijvoorbeeld goud en zilver) en dieren (bijvoorbeeld slang en bij).

Maar het belangrijkste verschil is volgens ons de onderliggende gedachtegang. De homeopathie werkt volgens het gelijksoortigheidsprincipe, met andere woorden: het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Deze theorie als al heel oud en werd door de Duitse arts Samuel Hahnemann opgesteld rond 1796. Het gelijksoortigheidsprincipe houdt in dat je voor de behandeling van een klacht of aandoening een homeopathische verdunning neemt van de stof die bij een gezonde persoon de ziekteverschijnselen of symptomen opwekt, waarvan degene met de klacht of aandoening last heeft. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat hoe hoger de verdunning (ook wel potentiëring genoemd) van het middel, hoe sterker de werking op de zieke mens wordt.

Binnen de kruidengeneeskunde daarentegen wordt nauwelijks gebruik gemaakt van verdunningen. De plant of het kruid wordt in zijn geheel genomen om het meest sterke effect te krijgen. Bovendien gaat de kruidengeneeskunde uit van de combinatie van inhoudsstoffen van de plant of het kruid die een bepaalde werking in het lichaam of op onze psyche hebben waardoor de uiteindelijke werking van de plant of het kruid verklaard kan worden.

Overeenkomst homeopathie en kruidengeneeskunde; holistische denkwijze

De homeopathie en de kruidengeneeskunde zijn beide vormen van holistische geneeskunde. Dit betekent dat niet alleen naar de medische klachten wordt gekeken, maar allerhande andere verschijnselen mee worden genomen in de keuze van het voor deze persoon juiste kruid of homeopathisch middel (homeopathicum). Verschijnselen die belangrijk zijn voor het kiezen van het juiste homeopathicum zijn onder andere: persoonlijke kenmerken en voorkomen, geestelijk functioneren, sociaal functioneren, familiesituatie en ziektegeschiedenis. Iedereen is anders en dit betekent dat bij ieder individu ook een ander kruid of homeopathisch middel past.

Onze werkwijze

Onze natuurgeneeskundig therapeut Ruby van den Heuvel is geen homeopaat. Zij werkt daarom niet met homeopathische verdunningen of potentiëringen van natuurlijke middelen, maar gaat uit van bijvoorbeeld het hele kruid wanneer er middelen uit de kruidengeneeskunde worden ingezet of het hele bijenproduct wanneer er middelen uit de apitherapie worden ingezet. Wel werkt zij holistisch en neemt zij voorafgaand aan het advies een uitgebreide anamnese af, waarbij de gehele mens, zowel fysiek als psychisch, in kaart wordt gebracht en op basis hiervan het meest geschikte natuurlijke middel zal worden geïdentificeerd.