Per e-mail te bereiken
info@herbiatic.nl

Inheemse kruiden

Over de definitie van inheemse kruiden is veel discussie. Het begrip inheems staat officieel voor een soort die op een bepaalde plaats voor langere tijd (meestal sinds de laatste IJstijd) van nature voorkomt. Er zijn ook mensen die een andere definitie aanhouden en alle in het wild groeiende planten als inheems zien. Het is een lastige definitie, want heel veel van onze huidige Nederlandse flora is in de Romeinse tijd hier naar toe gebracht. Wanneer we het dus enkel hebben over planten die hier al gevestigd zijn sinds de laatste IJstijd, dan hebben we maar zeer weinig plantensoorten over.

Exoten en invasieve soorten

Bij de laatste definitie komen we wel in de knoop met exoten en invasieve plantensoorten. Exoten zijn plantensoorten, die hier niet van nature thuis horen, maar die zich met behulp van de mens hier wel heeft weten te vestigen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Japans bessenwier en Japanse duizendknoop. Deze soorten zijn tevens invasief, omdat ze dusdanig oprukken dat ze onze inheemse flora in de verdrukking brengen. Het neemt niet weg dat bepaalde exoten, zoals bijvoorbeeld die hierboven genoemd, wel medicinaal en/ of eetbaar zijn.

Inheemse kruiden en inheemse kruidengeneeskunde

Wanneer we praten over inheemse kruidengeneeskunde dan hebben we het dus over het medicinaal gebruik van planten, kruiden en bomen die in Nederland groeien en hier zelfs al voor langere tijd voorkomen. De vorm van de kruidengeneeskunde die enkel en alleen gebruik maakt van inheemse kruiden wordt inheemse kruidengeneeskunde genoemd. De inheemse kruidengeneeskunde is onderdeel van de westerse kruidengeneeskunde. Daar inheemse kruiden over het algemeen gedefinieerd worden als kruiden die al sinds de laatste IJstijd aanwezig zijn, is de inheemse kruidengeneeskunde in de praktijk beperkt. Veelal wordt er daarom ook voor een uitgebreidere vorm gekozen, waarbij kruiden en plantendelen worden gebruikt die je in Nederland in het wild kunt vinden en oosten of kunt aanplanten in een heemtuin.

inheemse kruiden