Per e-mail te bereiken
info@herbiatic.nl

Holistische geneeskunde

De natuurgeneeskunde heeft een holistische kijk. Het wordt dan ook wel holistische geneeskunde genoemd. In de holistiscye geneeskunde wordt niet alleen gekeken naar de klacht, die de aanleiding heeft gevormd voor het consult, maar ook naar het gehele lichamelijke en geestelijke functioneren.

Wat is holisme?

Het woord holisme stamt af van het Griekse woord holos, wat geheel betekent. Het holisme is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Er wordt vanuit gegaan dat het geheel altijd meer is dan de som der delen. De theorie is gebaseerd op de hypothese dat de natuur bestaat uit bepaalde eenheden, die uiteindelijk een geheel vormen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de verschillende organen die voor onze spijsvertering zorgen. Het geheel ontleent uiteraard kenmerken aan de verschillende eenheden of delen. Maar het geheel wordt ook gekenmerkt door de samenhang van de verschillende eenheden en hun interactie.

Holistische natuurgeneeskunde

Het holisme weerspiegelt zich ook in de natuurgeneeskunde. Binnen de holistische natuurgeneeskunde wordt niet alleen gekeken naar de klacht, waarvoor iemand komt, maar ook naar het gehele lichamelijke en geestelijke functioneren. Alle processen in ons lichaam werken samen om een bepaalde balans of evenwicht te creëren ( we noemen dit homeostase), zodat we gezond blijven. Wanneer een proces uit balans raakt, dan kan dit ook andere processen beïnvloeden of beschadigen. Het is binnen de natuurgeneeskunde dan ook niet meer dan normaal verder te kijken naar de in het oog springende klacht, eventuele samenhang met andere aanwezige klachten te identificeren en het geheel te behandelen in plaats van een los element.

Onze visie

Naast de westerse kijk op natuurgeneeskunde, waarbij de werking over het algemeen verklaard wordt op basis van de inhoudsstoffen van een bepaald natuurgeneeskundig middel, maken wij voor diagnostiek en therapie ook gebruik van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Hierdoor kunnen wij eenvoudiger holistisch werken en een beter persoonlijk advies geven.

holisme